Sitoumus

Kiinnostaminen tunnetun henkilön kanssa ilmoittaa ilosta ja onnellisuudesta. Tuntemattoman kanssa symboloi häiriötä, vaaravaaraa.